MAREN TURISGADE nr. 10, som er et gavlhus, er Aalborgs ældste bevarede borgerhus.
Aalborg Historisk Museum har foretaget detaljerede opmålinger af huset, og ud fra den anvendte bygningsmåde kan man slutte sig til, at gavlhuset sandsynligvis er opført i 1540-1550, og side huset tilføjet i ca. 1600-tallet.
Det er troligt, at huset har været beboet af damen, der gav navn til gaden, Maren Turis, borgmesterkonen, der i 1582 blev sat i forvaring for trolddom, dog senere frigivet, og død i 1597.